- Kế hoạch số: 01-KH/ĐTN v/v Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021).
Văn bản liên quan