- Quyết định số: 1816/QĐ-BGDĐT v/v Bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Văn bản liên quan