- Chỉ thị số: 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website

--------------------------------------------------------

Đơn vị chủ quản: TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER NHA TRANG

Địa chỉ: 11 Nguyễn Quyền, Phường Vĩnh hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583837366 - Email: c3hermann@khanhhoa.edu.vn

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal