Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa. Ngay từ đầu tháng 02 năm 2020 cho đến nay, Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tiếp tục triển khai các phần việc nhằm chủ động tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

         Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa. Ngay từ đầu tháng 02 năm 2020 cho đến nay, Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tiếp tục triển khai các phần việc nhằm chủ động tối đa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

         Cũng như nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày học sinh được tạm thời nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, cán bộ, giáo viên của Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã chủ động thường xuyên trong công tác lau dọn, vệ sinh lớp học, khuôn viên trường, các đồ dùng, trang thiết bị dạy học... cải tạo các khu vực trong nhà trường, đặc biệt quanh nhà ăn bán trú và khu vực nhà nghỉ của học sinh, thành lập phòng cách ly theo chuẩn quy định đảm bảo cách ly nhanh tại chỗ, tạm thời khi có dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức triển khai tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học cho toàn thể hội đồng sư phạm.

         Đặc biệt trong dịp này, xác định tính cấp thiết của việc chủ động trong công tác phòng chống dịch tại trường học, sẵn sàng mọi phương pháp ứng phó tốt nhất khi học sinh trở lại học tập. Nhà trường đã phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường huy động nguồn vốn xã hội hóa lên tới 37 triệu đồng thực hiện dự án “Trang bị mỗi lớp học một bồn rửa tay riêng biệt” cho học sinh và giáo viên sử dụng trước khi vào lớp. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn thành dự án với 24 bồn rửa tay, trang bị tại 24 lớp học trong nhà trường và 01 bồn rửa tay tại phòng bảo vệ; đây là việc làm cần thiết, nhằm hạn chế tối đa những nguy cơ lây nhiễm nhanh của dịch bệnh nếu có trường hợp phát bệnh xảy ra trong trường học.

         Hiện tại nhà trường cũng đang huy động các nguồn hỗ trợ từ các cựu học sinh nhằm cung cấp khẩu trang cá nhân, dung dịch rửa tay, xà phòng...v.v cho học sinh nhằm đảm bảo tốt nhất các công tác chống dịch Covid-19 trong trường học khi đón học sinh trở lại học tập tại trường.

         Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tích cực ra sức đảm bảo tốt nhất các phương án dự phòng, an toàn cho học sinh khi trở lại học tập tại trường.