Sáng ngày 28/2/2020, trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành tổ chức “Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn trong trường học, năm học 2019-2020”...

          Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn cho cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường. Sáng ngày 28/2/2020, trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành tổ chức “Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn trong trường học, năm học 2019-2020” cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

          Tại buổi tập huấn, hội đồng sư phạm và nhân viên nhà trường đã được đồng chí Trung Úy Nguyễn Thanh Minh – Đội chữa cháy cứu nạn và cứu hộ KV1, phòng PC07 tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học, hộ gia đình và khu dân cư. Ngoài ra, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường còn được hướng dẫn, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm và biện pháp chữa cháy tại trường học…Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác xử lý bình ga, cách sử dụng bình chữa cháy khí CO2, cách sử dụng hệ thống phun nước chữa cháy dự phòng tại trường học và hô hấp nhân tạo cứu nạn.

          Qua việc tập huấn, cán bộ, giáo viên và nhân viên trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng và xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra, chủ động phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót và hạn chế thấp nhất các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ; góp phần xây dựng môi trường học tập, giảng dạy an toàn, ổn định.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn: