NÓI KHÔNG VỚI TIN GIẢ VỀ COVID-19

1. Tìm hiểu kỹ thông tin về dịch bệnh qua những kênh thông tin chính thống.

2. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng.

3. Không suy đoán, bàn luận, chia sẻ những thông tin ''nghe nói", "nghe đồn" trong các nhóm kín.

4. Thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện nguồn tin sai sự thật.

5. Không chia sẻ thông tin cá nhân những người bị nhiễm, bị cách ly khi chưa được phép.

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa