Trong hai ngày 17,18/5/2022, Đoàn đại biểu Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang gồm 03 đồng chí (Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Trần Ngọc Linh và Dương Huệ Hương Giang) do Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022 bầu trực tiếp vào ngày 17/12/2021 đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Hội trường Thành ủy Nha Trang.

           Trong hai ngày 17,18/5/2022, Đoàn đại biểu Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang gồm 03 đồng chí (Nguyễn Tiến Phát, Nguyễn Trần Ngọc Linh và Dương Huệ Hương Giang) do Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022 bầu trực tiếp vào ngày 17/12/2021 đã tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Hội trường Thành ủy Nha Trang.

           Đại hội với số lượng 150 đại biểu chính thức. Khẩu hiệu Đại hội “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa Khát vọng – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

           Vinh dự tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Phát - Bí thư Đoàn trường được trúng cử vào danh sách Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa Khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.