Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tổ chức thực hiện nhiều phần việc; phát động và triển khai Đề án "Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa".

Thực hiện kế hoạch số 2008/KH-SGDĐT ngày 09/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc "Triển khai thực hiện Đề án "Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa". Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tổ chức thực hiện nhiều phần việc; phát động và triển khai Đề án đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

          Trong đó, nhà trường tập trung thường xuyên cải tạo cảnh quan, khuôn viên trường học “Xanh – Sạch – Đẹp”. Tạo môi trường học tập và làm việc thoáng mát, trong lành, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tổ chức phát động trồng mới nhiều cây xanh, cây ăn quả trong trường (đặc biệt là cây lâu năm như xoài, mít, xoan đào …v.v). Chú trọng việc cắt tỉa thường xuyên và tạo hình cảnh quan cho bồn hoa, cây cảnh. Với quỹ đất rộng, nhà trường đã chủ động xây dựng vườn ươm giống cây ngay tại trường; hệ thống nước tưới được bơm từ lòng đất (giếng khoan), phục vụ thường xuyên và cung cấp đủ nước cho cây trồng.   

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tập trung chỉ đạo điều hành các bộ phận, lớp học thường xuyên quản lý, chăm sóc khuôn viên cây trồng; chủ động bón phân, tưới nước. Giao trực tiếp nhiệm vụ cho Đoàn trường thực hiện công trình thanh niên năm học chủ động gắn với việc thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch quản lý và phối hợp cùng các bộ phận liên quan kiểm tra giám sát thường xuyên công tác trồng, chăm sóc cây xanh trong nhà trường.

Thông qua việc phát động và thực hiện Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Đồng thời, đưa việc trồng cây trở thành phong trào thi đua, thường xuyên và tích cực, có ý nghĩa giáo dục tốt cho các em học sinh.