Sáng ngày 19/03/2022, tại trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã diễn ra thành công Hội nghị giữa Làng trẻ em SOS và trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang.

      Sáng ngày 19/03/2022, tại trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã diễn ra thành công Hội nghị giữa Làng trẻ em SOS và trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên giữa Làng và nhà trường nhằm thông tin, nhận xét và đưa ra các biện pháp giúp đỡ trẻ Làng học tập, rèn luyện tốt tại trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang.

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Hùng Nghệ - Giám đốc Làng trẻ em SOS Nha Trang và thầy Mai Lê Thủy - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cùng các cậu, mẹ, dì của Làng và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

      Hội nghị đã được thông tin nhanh về tình hình học tập, nề nếp, ưu khuyết điểm của 105 học sinh là con Làng trẻ em SOS đang học tập tại trường. Bên cạnh đó, cũng đã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cậu, mẹ, dì và thầy cô giáo; các góp ý, đề xuất về phương pháp giáo dục trong thời gian đến nhằm duy trì môi trường bình đẳng, tạo điều kiện cho các em phát triển, học tập và rèn luyện tốt, vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.