Sáng ngày 25 tháng 09 năm 2022, Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang long trọng tổ chức Hội nghị Ban đại diện Cha Mẹ học sinh năm học 2022-2023.

Được sự thống nhất giữa Lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện Cha Mẹ học sinh trường, sáng ngày 25 tháng 09 năm 2022, Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang long trọng tổ chức Hội nghị Ban đại diện Cha Mẹ học sinh năm học 2022-2023.

Đến dự Hội nghị có thầy Mai Lê Thủy – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Thương Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn trường; ông Nguyễn Văn Huy – Trưởng Ban đại diện Cha Mẹ học sinh cùng các ông, bà trong Ban đại diện Cha Mẹ học sinh nhà trường và quý PHHS đại diện cho các lớp cũng về dự đông đủ.

Thay mặt cho Hội đồng sư phạm, tại Hội nghị thầy Mai Lê Thủy đã báo cáo những hoạt động,  những thành tích nổi bật mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học qua và thông qua một số công tác trọng tâm trong năm học này, đồng thời cảm ơn những đóng góp to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần mà quí vị PHHS nói chung và Ban đại diện Cha Mẹ học sinh nói riêng vào những thành tích chung của nhà trường, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch giáo dục của nhà trường. Ông Nguyễn Văn Huy – Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đã thay mặt Ban đại diện Cha Mẹ học sinh đã báo cáo những hoạt động, nhiệm vụ chính của Ban đại diện trong năm học qua trong việc phối hợp, ủng hộ vật chất, tinh thần cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

Hội nghị cũng đã bầu ra được Ban đại diện mới với 05 thành viên của cả 03 cấp học. Ông Nguyễn Văn Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban đại diện Cha Mẹ học sinh của nhà trường năm học 2022-2023.