Một khoảng thời gian ngắn ngủi trong thời tiết se lạnh và mưa gió!Những tấm lòng cao quý ,nhiệt tình,quan tâm các con em nói riêng và tập thể lớp 6a1 nói chung.Ban Chi Hội PHHS tập thể lớp 6a1,không quản ngại đóng góp công sức và thời gian quý báu đã tô thắm thêm nét đẹp bồn hoa của 2 tập thể lớp    

Một khoảng thời gian ngắn ngủi trong thời tiết se lạnh và mưa gió!Những tấm lòng cao quý ,nhiệt tình,quan tâm các con em nói riêng và tập thể lớp 6a1 nói chung.Ban Chi Hội PHHS tập thể lớp 6a1,không quản ngại đóng góp công sức và thời gian quý báu đã tô thắm thêm nét đẹp bồn hoa của 2 tập thể lớp nói riêng và của Ngôi trường Hermann Gmeiner Nha Trang nói chung.Thay mặt tập thể 2 lớp.Chân thành cám ơn quý PHHS thật nhiều.Thật cảm động với những tình cảm của quý PH.Kỷ niệm mãi không quên!
Cô Đào: GVCN lớp 6A1