Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2020, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành tổ chức hoạt động ngoại khóa “Kỹ năng sống” và triển khai phong trào “Khi tôi 18”

         Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm học 2019-2020, nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng, kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục, đẩy mạnh việc triển khai sâu rộng phong trào “Khi tôi 18” trong học đường. Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2020, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành tổ chức hoạt động ngoại khóa “Kỹ năng sống” và triển khai phong trào “Khi tôi 18”.

         Tham dự chương trình  với sự có mặt của hơn 300 học sinh là đội viên trưởng thành, đoàn viên và thanh niên đến từ các khối lớp 9, 10, 11 trong nhà trường. Buổi học do các giảng viên đến từ Trung tâm kỹ năng sống Khai Minh giảng dạy và thực hiện.

         Qua buổi học, các học sinh cơ bản đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm nhận định, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, có được những kiến thức cần thiết về giáo dục giới tính, lứa tuổi, biết tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình; qua đó đẩy mạnh và thiết thực triển khai sâu rộng phong trào “Khi tôi 18” trong nhà trường.