Chiều nay ngày 16/9/2022, chi đội 5A, 9A1 và chi đoàn 12A1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn – Lớp mẫu năm học 2022-2023.

Theo tiến trình tổ chức Đại hội các chi đoàn, chi đội, lớp nhi đồng trực thuộc tiến tới Đại hội Liên đội và Đại hội Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang. Chiều nay ngày 16/9/2022, chi đội 5A, 9A1 và chi đoàn 12A1 đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn – Lớp mẫu năm học 2022-2023.

          Về tham dự Đại hội cùng với chi đoàn, chi đội có các đồng chí trong BCH Đoàn trường; cùng các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện học sinh các Chi đội, Chi đoàn trong trường.

          Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, đồng thời các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2023.

          Bên cạnh đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi đoàn, Ban chỉ huy Chi đội và Ban cán sự lớp.