Sáng ngày 09/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị, Nhà khách Tỉnh, 46 Trần Phú - Nha Trang, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang và Công đoàn CSTV Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tham gia hoạt động "Hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm 2022".

     Sáng ngày 09/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị, Nhà khách Tỉnh, 46 Trần Phú - Nha Trang, Đoàn trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang và Công đoàn CSTV Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang tham gia hoạt động "Hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm 2022".

     Nhân dịp này, nằm trong khuôn khổ Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 đoàn viên Chi đoàn giáo viên đã tham gia hưởng ứng.

     Đây là hoạt động với nghĩa cử cao đẹp, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của lực lượng đoàn viên, thanh niên; hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp Bộ, Ngành về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện cứu người.

     Hoạt động do Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp cùng Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện Tỉnh Khánh Hòa tổ chức.