Đoàn trường triển khai“Đội hình tình nguyện tại chỗ” hướng dẫn cho phụ huynh đến phòng họp, hỗ trợ công tác phân luồng khu vực để xe...

       Sáng ngày 18/9/2022, tại Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã diễn ra kỳ họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2022-2023. Để hỗ trợ công tác tổ chức kỳ họp được thành công tốt đẹp, Đoàn trường triển khai“Đội hình tình nguyện tại chỗ” hướng dẫn cho phụ huynh đến phòng họp, hỗ trợ công tác phân luồng khu vực để xe...

       ️Hoạt động với sự tham gia của các “Chiến sĩ áo xanh” đến từ các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường. Qua hoạt động, tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, năng động, tình nguyện của tuổi trẻ Hermann Gmeiner Nha Trang; tạo dấu ấn, tình cảm và niềm tin yêu của quý phụ huynh đối với các hoạt động của nhà trường, lan toả phong trào "Thanh niên tình nguyện" trong toàn đoàn.