Ngày 28/11/2020, Khối 7, 8 trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã phối hợp cùng Trung tâm kỹ năng sống Khai Minh tổ chức hoạt động giáo dục "Kỹ năng sống", trang bị cho các em kỹ năng "Quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột".

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, trong đó đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, trang bị các kỹ năng sống cần thiết cho học sinh. Ngày 28/11/2020, Khối 7, 8 trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã phối hợp cùng Trung tâm kỹ năng sống Khai Minh tổ chức hoạt động giáo dục "Kỹ năng sống", trang bị cho các em kỹ năng "Quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột".
        Đây là hoạt động thiết thực, trang bị cho các em kỹ năng cần thiết trong học tập và đời sống, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên.