Trong 02 ngày 09/4/2021 và ngày 23/4/2021 tổ Trung học trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã triển khai 02 chuyên đề của bộ môn Toán và bộ môn Vật lý.

      Nhằm học sinh khối 12 của trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2020-2021. Trong 02 ngày 09/4/2021 và ngày 23/4/2021 tổ Trung học trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã triển khai 02 chuyên đề của bộ môn Toán và bộ môn Vật lý.

      * Bộ Môn Toán: chuyên đề "Nghiệm bội của đa thức".

      * Bộ Môn Vật Lý: chuyên đề "Sử dụng số phức trong việc giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm về điện xoay chiều".