Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh trở lại trường học tập bằng thiết bị y tế chuyên dụng sau thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19

Một số hình ảnh được ghi nhận về công tác kiểm tra thân nhiệt bằng thiết bị y tế chuyên dụng của ngày đầu đến trường sau đợt "nghỉ Tết" dài hạn ở khối THPT vào sáng nay 02/03/2020.