Ngày 20/12/2021, đội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022 của trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tham dự Lễ tổng kết cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022.

          Sáng nay 20/12/2021, đội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022 của trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tham dự Lễ tổng kết cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022. Trong Hội thi lần này, trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang có 02 sản phẩm dự thi bao gồm: “Mạch đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng 2N2222 làm cảm biến” và “Chế tạo máy chà rêu bán tự động. Trong đó, sản phẩm “Máy chà rêu bán tự động” do các em học sinh của trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang sáng chế đã đạt giải Ba tại cuộc thi này.

          Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021 - 2022 diễn ra từ ngày 06/12 đến ngày 20/12/2021 dưới hình thức tổ chức trực tuyến, với sự tham gia của 156 sản phẩm dự thi đến từ các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.