Ngày 14/1/2021 lớp 3B trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang phối hợp cùng Trung tâm kỹ năng sống Khai Minh tổ chức buổi học kỹ năng "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em" cho học sinh. 

          "Giáo dục giới tính cho HS Tiểu học không phải là vẽ đường cho hươu chạy. Chỉ là cung cấp kiến thức phù hợp, nhẹ nhàng để hươu chạy đúng đường".

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, trong đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục và trang bị kỹ năng mềm cho học sinh. Vừa qua, ngày 14/1/2021 lớp 3B trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang phối hợp cùng Trung tâm kỹ năng sống Khai Minh tổ chức buổi học kỹ năng "Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em" cho học sinh. 

          Đây là hoạt động thiết thực, trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh, đặc biệt là học sinh Tiểu học; giúp các em có những kiến thức cơ bản tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống.
          Nguồn: Chi đội 3B