Chiều ngày 21/1/2021, Lớp 3A trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tổ chức buổi ngoại khóa "trang bị kỹ năng phòng cháy cho học sinh khối Tiểu học". 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; bên cạnh việc học tập các bộ môn văn hóa, nhà trường tăng cường đẩy mạnh việc trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho học sinh. Chiều ngày 21/1/2021, Lớp 3A trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang đã tổ chức buổi ngoại khóa "trang bị kỹ năng phòng cháy cho học sinh khối Tiểu học". 
          Tại buổi học, các em đã được gặp gỡ, giao lưu với các "chiến sĩ" làm công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vấn đáp lời tình huống xử lý cháy do các chú cảnh sát đặt ra, được thực hành xử lý tình huống khi có hỏa hoạn tại trường học, gia đình (đặc biệt nhà chung cư và nhà cao tầng).
          Nguồn: Chi đội 3A