TRANG NGHIÊM “LỄ CHÀO CỜ VÀ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HÒN DUNG”