Tham gia vòng chung kết cuộc thi môi trường xanh Khánh Hòa 2020