LỄ TƯỞNG NIỆM 35 NĂM NGÀY MẤT CỦA TIẾN SĨ HERMANN GMEINER (26/4/1986-26/4/2021)