[ĐOÀN TN] THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO LƯU CỤM ĐOÀN TRƯỜNG HỌC 2021