[ĐOÀN TN] LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI NĂM HỌC 2020-2021