THÔNG TIN NHÂN SỰ
TỔ TRUNG HỌC
 
Ảnh
Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1977
Nơi sinh:
Chức  vụ: Phó Hiệu trưởng -GV Văn
Trình độ CM: Thạc sĩ
Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn
Trường Đào tạo:

Họ tên: Nguyễn Trí Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/05/1969
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: Tổ Trưởng Tổ Trung học -GV Toán
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Toán
Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt

Họ tên: Nguyễn Cảnh Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/09/1987
Nơi sinh: Nghệ An
Chức  vụ: Giáo viên Toán
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Toán
Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/02/1980
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: Giáo viên Toán
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Toán
Trường Đào tạo: Đại Học SP Qui Nhơn

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Khánh Trân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/1996
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Toán
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Toán
Trường Đào tạo: Đại học SP Thành phố HCM

Họ tên: Trần Hân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/09/1976
Nơi sinh: TP Huế
Chức  vụ: Giáo viên Vật Lý
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: Vật Lý
Trường Đào tạo: Đại học Huế

Họ tên: Lê Tấn Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/2/1988
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Trình độ CM: Thạc sĩ
Chuyên ngành ĐT: SP Vật lý
Trường Đào tạo:

Họ tên: Phùng Ngọc Thạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/06/1964
Nơi sinh: Lâm Đồng
Chức  vụ: Giáo viên Hóa học
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: Hóa học
Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/03/1991
Nơi sinh: Ninh Thuận
Chức vụ: Giáo viên Hoá học
Trình độ CM: Thạc sĩ
Chuyên ngành ĐT: SP Hóa học
Trường Đào tạo: Đại học sư phạm TP. HCM

Họ tên: Trịnh Quang Thuận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/02/1980
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ CM: Thạc sĩ
Chuyên ngành ĐT: SP Tin
Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

 

Họ tên: Hoàng Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/08/1982
Nơi sinh: Hà Nội
Chức  vụ: Giáo viên Thể Dục
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: Thể dục
Trường Đào tạo: Đại Học TDTT TW1 Bắc Ninh

 

Họ tên: Đào Thị Bích Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1983
Nơi sinh:
Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Hoàng Thị Phương Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1987
Nơi sinh:
Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Trần Thị Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1991
Nơi sinh:
Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Phạm Thị Sen
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/06/1988
Nơi sinh: Thanh Hóa
Chức vụ: Giáo viên Ngữ văn
Trình độ CM: Thạc Sĩ
Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/07/1979
Nơi sinh: Nghệ An
Chức  vụ: Giáo viên Lịch Sử
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Lịch Sử
Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

 

Họ tên: Đỗ Thị Thu Huyền 
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/12/1994
Nơi sinh: Đồng Nai 
Chức  vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ CM: Đại học 
Chuyên ngành ĐT: Sư Phạm Tiếng Anh
Trường Đào tạo: Đại học sư phạm TP. HCM

 

Họ tên: Võ Ý Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1999
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: Tiếng Anh
Trường Đào tạo: Đại học Nha Trang

 

Họ tên: Ngô Thị Như Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/1993
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiếng Anh
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Cao Huỳnh Trâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/06/1997
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ CM: Cao Đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Tiếng Anh
Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Trần Thị Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1993
Nơi sinh: Nghệ An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ CM: Đại Học
Trình độ chính trị: