THÔNG TIN NHÂN SỰ

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Ảnh

Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Trí Tiến

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/05/1969

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ KHTN-GV Toán

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt

 

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Toán

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Vật Lý

Trường Đào tạo: Đại Học SP Qui Nhơn

 

 

Họ tên: Trần Thị Thu Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/04/1982

Nơi sinh: Thái Bình

Chức vụ: Giáo viên Toán

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại học Cần Thơ

 

 

Họ tên: Phùng Ngọc Thạnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/06/1964

Nơi sinh: Lâm Đồng

Chức vụ: Giáo viên Hóa học

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Hóa học

Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

 

Họ tên: Trần Hân

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/09/1976

Nơi sinh: TP Huế

Chức vụ: Giáo viên Vật Lý

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Vật Lý

Trường Đào tạo: Đại học Huế

 

Họ tên: Hoàng Thị Lý

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/08/1982

Nơi sinh: Hà Nội

Chức vụ: Giáo viên Thể Dục

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Thể dục

Trường Đào tạo: Đại Học TDTT TW1 Bắc Ninh

 

Họ tên: Trịnh Quang Thuận

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Tin

Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

 

Họ tên: Nguyễn Cảnh Dũng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/1987

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Giáo viên Toán

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại học Đà Lạt

 

 

Họ tên: Trần Thị Ngân

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/09/1993

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Trình độ chính trị:

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/03/1991

Nơi sinh: Ninh Thuận

Chức vụ: Giáo viên Hoá học

Trình độ CM: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: 

Email: thanhthuynguyen.253@gmail.com

 

Họ tên: Lê Tấn Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/2/1988

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Vật lý

Trình độ CM: Thạc sĩ

Trình độ chính trị:

Email: letanhung88@gmail.com