THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ HÀNH CHÍNH

Ảnh

Thông tin cá nhân

Họ tên: Võ Thị Trâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/02/1975
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo vụ – Thư kí HĐ
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: Tiếng Anh
Trường ĐT: Đại Học Đà Lạt
Điện thoại nhà: ______________
Email: vttram.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

Họ tên: Lê Thị Mai Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/03/1979
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: KT-TC
Trường ĐT: Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Email: lemaituyet1979@yahoo.com

Họ tên: Trần Thị Thùy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1977
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên Thủ quỹ + Thư viện
Trình độ CM: Trung Cấp
Chuyên ngành ĐT: Trung cấp phát hành sách
Trường ĐT: CĐ VHNT Nha Trang
Email: thuy.tran319@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Tiến Phát
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/04/1994
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Tổng Phụ trách - P.Bí thư Đoàn
Trình độ CM: Cao đẳng
Chuyên ngành ĐT: Cử nhân Lịch sử - Công tác Đội
Trường ĐT: CĐSP Nha Trang
Email: nguyentienphat94@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/08/1981
Nơi sinh: Gia Lai
Chức vụ: Thiết bị - Thí Nghiệm
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: Sinh KT
Trường ĐT: Đại Học Qui Nhơn
Email: phuongnguyen530@gmail.com

Họ tên: Nguyễn Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/01/1994
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: NV Y tế
Trình độ CM: Trung Cấp
Chuyên ngành ĐT: Y tế
Trường ĐT: Trường CĐ Y tế Khánh Hòa
Email:

 

Họ tên: Đặng Kim Hồng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/12/1978
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Điện thoại nhà: _
Email: _

Họ tên: Phùng Thị Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/08/1976
Nơi sinh: Quảng Bình
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Email: _