THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN
Nhiệm kỳ: 2021-2022

Ảnh
Thông tin cá nhân

 

1. Đồng chí: NGUYỄN TIẾN PHÁT
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/04/1994
Ngày vào Đoàn: 26/3/2010
Ngày vào Đảng: 17/8/2017
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường Tổng phụ trách Đội
Trình độ CM: CĐSP Lịch sử - Công tác Đội

2. Đồng chí: NGUYỄN TRẦN NGỌC LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1992
Ngày vào Đoàn: 22/12/2006
Ngày vào Đảng: 22/10/2021
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường
Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Tiểu học

3. Đồng chí: NGUYỄN CẢNH DŨNG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/3/2003
Ngày vào Đoàn: 22/12/2006
Nơi sinh: Nghệ An
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường
Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Toán

4. Đồng chí: LÊ TẤN HÙNG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/2/1988
Ngày vào Đoàn: 26/3/2004
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường
Trình độ CM: Thạc sĩ Vật Lý

5. Đồng chí: TRẦN THỊ NGÂN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/9/1993
Ngày vào Đoàn: 20/8/2008
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường
Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Sinh