THÔNG TIN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN
Nhiệm kỳ: 2020-2021

Ảnh

Thông tin cá nhân

1. Đồng chí: NGUYỄN CẢNH DŨNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/1987

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Toán

2. Đồng chí: NGUYỄN TIẾN PHÁT

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/04/1994

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

Tổng phụ trách Đội

Trình độ CM: CĐSP Lịch sử - Công tác Đội

 

 

3. Đồng chí: NGUYỄN TRẦN NGỌC LINH

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1992

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường

Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Tiểu học

 

4. Đồng chí: NGÔ THỊ NHƯ PHƯỢNG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/06/1993

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường

Trình độ CM: Đại Học Sư phạm Tiếng Anh

 

5. Đồng chí: DƯƠNG HUỆ HƯƠNG GIANG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/08/2004

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn trường

Trình độ CM: Học sinh