Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

328743
Chuyên mục: Thông tin hoạt động của Trường  
Ngày đưa tin: 15/11/2012    

THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

 

Họ tên: Lưu Thị Minh Hồng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/1962

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức  vụ: Bí Thư Chi Bộ-Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ Quản Lí GD

Chuyên ngành ĐT: Sư Phạm Ngữ Văn

Trường Đào tạo: Đại Học SP Huế

Điện thoại CQ: 0583837366

Điện thoại DĐ: 0914010232

Email: hongminhhg@gmail.com 

 

 

 

Họ tên: Mai Lê Thủy

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/10/1981

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức  vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Sư Phạm Toán

Trường Đào tạo: Đại Học SP TP Hồ Chí Minh

Điện thoại DĐ: 0983585080

Email:  mailethuy7@gmail.com

 

 

Họ tên: Trần Đăng Quang

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/1974

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Giáo Dục Chính Trị

Trường Đào tạo: Đại Học SP Huế

Điện thoại DĐ: 0905161517

Email:

 tdquang.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381