Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

328759
Chuyên mục: Thông tin hoạt động của Trường  
Ngày đưa tin: 15/11/2012    

THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ TIỂU HỌC

 

 

Ảnh

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

Họ tên: Hà Lệ Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/04/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Tổ trưởng-Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 0583 880 172

Điện thoại di động: 01683 125 495

Email: halehuyen16@gmail.com

 

 

Họ tên: Lương Thị Thúy Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/05/1978

Nơi sinh: Thanh Hóa

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học SP Hà Nội

Điện thoại nhà: 0583 541 664

Điện thoại di động: 0979 417 676

Email: ngaluong78@gmail.com

 

 

Họ tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/06/1976

Nơi sinh: Nghệ An

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 069 757 170

Điện thoại di động: 0985 744 525

Email:quynhhoa.hg.1976@gmail.com

 

 

Họ tên: Đào Thị Phương Loan

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/02/1979

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 0583 887 293

Điện thoại di động: 0908 621 979

Email:daophuongloan79@gmail.com

 

 

Họ tên: Lương Huyền Kim Duyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/12/1978

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại di động: 0905 089 944

Email: duyenlhk@gmail.com

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/05/1982

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 0583 540 146

Điện thoại di động: 0914 085 734

Email: ngocanh275hg@gmail.com

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trang

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/05/1980

Nơi sinh: Hà Nội

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 0583 882 427

Điện thoại di động: 0915 830 045

Email: thanhtrang.hermann@gmail.com

 

 

Họ tên: Hoàng Mỹ Thanh Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/06/1975

Nơi sinh: TP Huế

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Huế

Điện thoại di động: 0982 500 454

Email: binhbinh75@gmail.com

 

 

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1992

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Khánh Hòa

Điện thoại di động: 0987571904

Email:

ngoclinhnguyen111992@gmail.com

 

 

Họ tên: Nguyễn Lê Ngọc Yến

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/06/1995

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Cao Đẳng

Chuyên ngành ĐT: Tiểu học

Trường ĐT: Đại Học Khánh Hòa

Điện thoại di động:

Email: nlngocyen3006@gmail.com

 

 


 

 


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381