CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1989 - 22/12/2019)

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

344197
Chuyên mục: Thông tin hoạt động của Trường  
Ngày đưa tin: 15/11/2012    

THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ KH XÃ HỘI

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền

Chức  vụ: CTCĐ- Tổ trưởng - Giáo viên Ngữ Văn

 

Ngày/tháng/năm sinh: 02/04/1977

Điện thoại nhà:

Điện thoại di động: 0905 573 955

Email: ntthuonghien@yahoo.com.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Trang

Chức  vụ: Giáo viên Anh Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 29/10/1986

Điện thoại nhà: _

Điện thoại di động: 01262 685 073

Email: trangnguyen-twnt@yahoo.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Đào

Chức  vụ: Giáo viên Âm Nhạc

Ngày/tháng/năm sinh: 10/04/1982

Điện thoại nhà: 0583 899 205

Điện thoại di động: 0914 016 330

Email: hoatimmusic@yahoo.com.vn

 

Họ tên: Hoàng Thị Phương Lan

Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 11/02/1987

Điện thoại nhà: _

Điện thoại di động: 0973 539 490

Email: nthiphuonglan@gmail.com

 

Họ tên: Đào Thị Bịch Thảo

Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 20/06/1983

Điện thoại nhà: _

Điện thoại di động: 01685 790 000

Email: dtbthao.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Chức  vụ: Giáo viên Lịch Sử

Ngày/tháng/năm sinh: 07/07/1979

Điện thoại nhà: 0583 899 226

Điện thoại di động: 0913 023 304

Email: nguyenhungnt24@yahoo.com

 

Họ tên: Lê Thị Nguyệt Ánh

Chức  vụ: Giáo viên Địa Lí

Ngày/tháng/năm sinh: 10/03/1987

Điện thoại nhà: _

Điện thoại di động: 0985 143 329

Email: lethinguyetanh87@gmail.com

 

Họ tên: Vũ Thị Tâm

Chức  vụ: Giáo viên Anh Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 02/11/1986

Điện thoại nhà: 0583 540 784

Điện thoại di động: 0915 844 694

Email: tamhgnt@gmail.com

 

Họ tên: Trần Thị Quyên

Chức  vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 21/11/1991

Điện thoại nhà:

Điện thoại di động:

Email:

 

Họ tên: Ngô Thị Như Phượng

Chức  vụ:  Giáo viên Anh Văn

Ngày/tháng/năm sinh: 07/06/1993

Điện thoại nhà:

Điện thoại di động:

Email:


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381