Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

333870
Chuyên mục: Chi bộ Đảng  
Ngày đưa tin: 09/11/2013    

KẾ HOẠCH CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số:  1161 /SGDĐT-QLKH&CTHSSV của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ; và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Công đoàn trường PT.Hermann Gmeiner Nha Trang hướng dẫn các tổ CĐ tổ chức và tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Hội thi) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Hội thi là một hoạt động chính trị-xã hội lớn của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trong năm học 2013-2014 về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị về tư tưởng, đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

2. Các tổ CĐ cần thực hiện đúng tiến độ và thời gian Hội thi. Các tiết mục dự thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tránh hình thức; tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong việc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Nội dung Hội thi

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ 25/11/2013 đến 28/2/2014.

- Địa điểm: Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường.

3. Chủ đề Hội thi: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Hình thức thi: Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước toàn thể CB-GV-CNV và học sinh toàn trường.

Thí sinh phải thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung câu chuyện đã đăng ký dự thi. Thông qua câu chuyện kể, cần rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và từ đó liên hệ thực tế với bản thân.

Trong quá trình thi, thí sinh có thể:

- Lồng ghép, dẫn chứng, minh họa bằng thơ ca, âm nhạc để minh họa và làm sinh động câu chuyện dự thi;

- Sử dụng nhạc nền hoặc các tiết mục văn nghệ (không quá 10 người) để phụ họa cho câu chuyện dự thi.

Một số lưu ý khi dự thi:

- Thí sinh tuyệt đối không được bắt chước giọng nói, điệu bộ, dáng đi, hóa trang … về Bác Hồ khi dự thi.

- Thí sinh không được sử dụng đề cương khi trình bày phần dự thi của mình

5. Yêu cầu đối với câu chuyện dự thi

5.1. Các câu chuyện dự thi cần thể hiện được một trong những nội dung chủ yếu sau đây:

- Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một đại trí, đại nhân, đại dũng, nêu tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

- Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của ý chí, nghị lực và tinh thần yêu nước nồng nàn.

- Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người tuyệt đối tin tưởng và kính trọng nhân dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.

- Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn, trung thực, chân thành.

5.2. Câu chuyện dự thi là những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đăng trên sách, báo, tạp chí được phát hành trong nước hoặc đã được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

6. Số lượng dự thi: Mỗi tổ CĐ một tiết mục.

7. Hồ sơ dự thi: Các tổ nộp 03 tập Câu chuyện dự thi về Ban tổ chức trước ngày thi 3 ngày .

Câu chuyện dự thi phải có nội dung súc tích, đúng sự thật, có bố cục chặt chẽ, nêu bật được nội dung, chủ đề câu chuyện kể; trình bày rõ ràng, đẹp, sạch sẽ và được đánh máy bằng vi tính trên giấy khổ A4, đóng thành tập (có trang bìa cứng).

Câu chuyện dự thi (đề cương) thực hiện theo quy định sau:

HỘI THI “KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KHÁNH HÒA, NĂM HỌC 2013-2014

- Họ và tên thí sinh:

- Tổ Công đoàn:

- Câu chuyện dự thi:

+ Tên câu chuyện:

+ Được trích từ:

+ Nội dung câu chuyện:

+ Ý nghĩa, bài học kinh nghiêm từ câu chuyện:

+ Liên hệ thực tế bản thân:                        

8. Nội dung và thang điểm chấm cho mỗi thí sinh.

Điểm chấm cho mỗi thí sinh: thang điểm 10 (tối thiểu 7, tối đa 10, điểm lẻ đến 0,1), cụ thể:

8.1. Điểm chấm nội dung dự thi:

- Trình bày đầy đủ nội dung câu chuyện                          : 3 điểm

- Kỹ năng, phương pháp, nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, tự tin, truyền cảm, lôi cuốn người nghe, phụ họa, đảm bảo thời gian …                  : 4 điểm

- Rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của câu chuyện và liên hệ xác với thực tiễn hoạt động của bản thân                                                                     : 3 điểm              

8.2. Điểm thi của mỗi thí sinh là điểm bình quân của các giám khảo.

9. Ban tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký Hội thi

- Ban tổ chức Hội thi:

1. Đ/c Lưu Thị Minh Hồng

2.Đ/c Nguyễn Thị Thương Hiền

3.Đ/c Huỳnh Thị Kim Nga

4. Đ/c Hoàng Mỹ Thanh Bình

5.Đ/c Dương Thanh Hương

6.Đ/c Nguyễn Trí Tiến

- Ban Giám khảo:

1. Cô Lưu Thị Minh Hồng

2.Thầy Trần Đăng Quang

3.Thầy Mai Lê Thủy

4.Thầy Nguyễn Văn Vinh

5.Cô Nguyễn Thị Thương Hiền

- Thư ký Hội thi:

1.Cô Võ Thị Trâm

2.Cô Hoàng Mỹ Thanh Bình.

10. Xếp giải Hội thi

10.1. Các giải của Hội thi

- Giải gồm có: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

10.2. Khung điểm xếp giải

Giải nhất từ 9,5 đến 10 điểm; giải nhì từ 9 đến dưới 9,5 điểm; giải ba từ 8,5 đến dưới 9 điểm.

11. Một số qui định khác

11.1. Thời gian dự thi, thứ tự dự thi và làm quen sân khấu của mỗi thí sinh

- Mỗi thí sinh tham gia dự thi kể chuyện trên sân khấu không quá 15 phút Thời gian được tính từ khi thí sinh bắt đầu giới thiệu về bản thân mình.

- Nếu vi phạm về thời gian được quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc:

+ Quá 01 phút trừ 1 điểm,

+ Quá từ trên 01 phút đến 02 phút trừ 2 điểm,

+ Quá trên 02 phút trừ 4 điểm.

- Thí sinh trình bày theo kết quả  bốc thăm tại các buổi thi như sau:

+ Tháng 11/2013: Tổ Trung học 1(Tổ tự nhiên).

+ Tháng 12/2013: Tổ Hành chính.

+ Tháng 01/2014: Tổ Trung học 2(Tổ xã hội)

+ Tháng 02/2014: Tổ Tiểu học

- Mỗi thí sinh làm quen sân khấu không quá 05 phút.

11.2. Trang phục thí sinh, đại biểu tham dự Hội thi: phải ăn mặc đẹp, nghiêm túc, trang phục phù hợp. Cụ thể:

- Đối với thí sinh:

+ Nữ: áo dài hoặc trang phục dân tộc. Mang số báo danh Hội thi.

+ Nam: áo sơ mi, thắt cà vạt hoặc trang phục dân tộc. Mang số báo danh Hội thi.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phụ họa cho tiết mục dự thi: trang phục đẹp, lịch sự.

11.3. Nhạc nền, trang trí sân khấu Hội thi

- Các thí sinh tham gia Hội thi tự chuẩn bị phần nhạc nền, phần phụ họa cũng như các vật dụng khác (nếu có) để phục vụ cho tiết mục dự thi.

III. Tổ chức thực hiện

Hội thi là một hoạt động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa trong năm học 2013-2014, vì vậy Ban tổ chức yêu cầu các Tổ CĐ trường nghiêm túc triển khai thực hiện để Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang thành công tốt đẹp.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, các thí sinh liên hệ các Đ/c trong Ban tổ chức để được bàn bạc, thống nhất./.

 

 

                                                                 TM.BTC

HIỆU TRƯỞNG                                           CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

                                                                                                          Nguyễn Thị Thương Hiền

 


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381