Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

328768
Chuyên mục: Thông tin hoạt động của Trường  
Ngày đưa tin: 15/11/2012    

THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ KH TỰ NHIÊN

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

 

Họ tên: Nguyễn Trí Tiến

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/05/1969

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Tổ Trưởng Tổ KHTN-GV Toán

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt

Điện thoại nhà: 0583 542 478

Điện thoại di động: 01222 522 477

Email: tntien833@gmail.com

 

 

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: GV Toán-PCT Công đoàn trường Hermann Gmeiner NT

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Vật Lý

Trường Đào tạo: Đại Học SP Qui Nhơn

Điện thoại nhà: 0583 542 717

Điện thoại di động: 0905 577 059

Email: kimnga80@gmail.com

 

 

Họ tên: Võ Thị Quỳnh Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/10/1983

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức  vụ: Giáo Viên Vật Lý

Trình độ CM: Thạc sĩ

Chuyên ngành ĐT: Vật Lý

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại di động: 0985 743 412

Email: quynhnga1028@gmail.com

 

 

Họ tên: Trần Thị Thu Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 09/04/1982

Nơi sinh: Thái Bình

Chức  vụ: GV Toán

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại Học Cần Thơ

Điện thoại nhà:

Điện thoại di động: 0939198844

Email:

 

 

 

Họ tên: Phùng Ngọc Thạnh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/06/1964

Nơi sinh: Lâm Đồng

Chức  vụ: GV Hóa học

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Hóa học

Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt

Điện thoại nhà: 0583 837 257

Điện thoại di động: 0982 247 179

Email: ngcthnh.phung05@gmail.com

 

 

 

Họ tên: Trần Hân

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/09/1976

Nơi sinh: TP Huế

Chức  vụ: Giáo Viên Vật Lý

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Vật Lý

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại nhà: 0583 542 728

Điện thoại di động: 0905 515 875

Email: tranhanhg@gmail.com

 

 

Họ tên: Hoàng Thị Lý

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/08/1982

Nơi sinh: Hà Nội

Chức  vụ: GV Thể Dục

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: Thể dục

Trường Đào tạo: Đại Học TDTT TW1 Bắc Ninh

Điện thoại di động: 0974 623 671

Email: hoangly158@gmail.com

 

 

Họ tên: Trịnh Quang Thuận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/02/1980
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức  vụ: GV Tin
Trình độ CM: Đại học
Chuyên ngành ĐT: SP Tin
Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt
Điện thoại di động: 01672906086

Email: tqthuan.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

 Họ tên: Vũ Hoài Giang

Chức  vụ: Giáo viên Tin

Ngày/tháng/năm sinh: 06/08/1988

Điện thoại nhà: 0583 543 269

Điện thoại di động: 012 22 22 11 44

Email: hoaigiangvu0608@gmail.com

 

 

Họ tên: Nguyễn Cảnh Dũng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/09/1987

Nơi sinh: Nghệ An

Chức  vụ: GV Toán

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Toán

Trường Đào tạo: Đại Học Đà Lạt

Điện thoại di động: 0989 525 492

Email: ngcanhdungjs@gmail.com

 

 Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381