Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

333922
Chuyên mục: Chi bộ Đảng  
Ngày đưa tin: 05/01/2014    

DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NT NHIỆM KỲ III (2013 - 2015)

 DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NT NHIỆM KỲ III (2013 - 2015)


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381