Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

333876
Chuyên mục: Thông tin học bổng  
Ngày đưa tin: 13/07/2010    

Thông tin học bổng Hermann Gmeiner và Oodon Vallet

QUY CHẾ

HỌC BỔNG HERMANN GMEINER

(Ban hành theo Quyết định số     /QĐ-SOSVN ngày     /06/2010

của Giám đốc Quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam)

Điều 1.  Mục đích của bổng Hermann Gmeiner:

Học bổng Hermann Gmeimer mang tên người sáng lập ra tổ chức Làng trẻ em SOS. Học bổng Hermann Gmeiner cấp cho những học sinh nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các em vươn lên trong học tập tại các trường phổ thông Hermann Gmeiner. Học bổng này bao gồm tiền học phí, sách vở, học cụ, quần áo, đi lại và một số khoản tiền tiêu vặt khác. Học bổng Hermann Gmeiner cũng cấp cho những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, những học sinh đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

A. Đối tượng 1- là những học sinh con gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thoả mãn các quy định dưới đây:

1. Những học sinh bắt đầu bước vào chương trình học tập từ lớp 4 đến lớp 12 của năm học xét cấp học bổng.

2.       Về hạnh kiểm: Năm học trước được xếp loại Tốt (đối với bậc trung học) hoặc xếp loại Thực hiện đầy đủ (đối với bậc tiểu học).

3.       Về học lực:

Đối với tiểu học: 3 năm học trước liên tục đạt học lực loại Giỏi.

Đối với THCS:  Năm học trước đạt loại Khá cả năm trở lên.

Đối với THPT: Năm học trước đạt loại Khá cả năm trở lên

4.       Về hoàn cảnh gia đình và bản thân thuộc một trong những quy định sau:

  • Học sinh là con của gia đình hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; 
  • Học sinh mồ côi cả cha và mẹ không nơi nương tựa; Học sinh có cha (hoặc mẹ) bị chết hoặc bị mất tích, nguời còn lại có thu nhập thấp không đủ chi phí cho sinh hoạt tối thiểu của gia đình.
  • Học sinh tàn tật gặp khó khăn về nguồn tài chính.

Mức học bổng cả năm học cấp cho đối tượng 1 như sau:

  • Tiểu học:                                 2.250.000 đ/suất/năm.
  • Trung học cơ sở:                     2.750.000 đ/suất/năm.
  • Trung học phổ thông:              3.000.000 đ/suất/năm.

B. Đối tượng 2- là những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập hoặc những học sinh đạt thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi đạt các tiêu chuẩn sau:

1.       Những học sinh bắt đầu bước vào chương trình học tập từ lớp 4 đến lớp 12 của năm học xét cấp học bổng.

2.       Về hạnh kiểm: Năm học trước được xếp loại Tốt (đối với bậc trung học) hoặc xếp loại Thực hiện đầy đủ (đối với bậc tiểu học).

3.       Về học lực: Năm học trước đạt học lực loại giỏi cả năm hoặc đạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi về văn hoá (gồm cả tin học và ngoại ngữ)  từ cấp quận/huyện trở lên.

Mức học bổng cả năm học cấp cho đối tượng 2 như sau:

  • Tiểu học:                                 1.5000.000 đ/suất/năm.
  • Trung học cơ sở:                     2.000.000 đ/suất/năm.
  • Trung học phổ thông:              2.200.000 đ/suất/năm.

Điều 3- Ưu tiên xét chọn: 

4.       Những trường hợp sau đây sẽ được ưu tiên nếu nhiều học sinh có cùng tiêu chuẩn như nhau:

-      Có giấy chứng nhận hộ nghèo theo qui định hiện hành của Chính phủ hoặc qui định hiện hành của UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

-      Học sinh có điểm số trung bình các môn học cả năm cao hơn.

-      Những học sinh đã đoạt giải cá nhân cao hơn trong kỳ thi học sinh giỏi môn học (gồm cả tin học và tiếng Anh) từ cấp quận/huyện trở lên hoặc những học sinh đã đoạt giải thưởng về thi năng khiếu từ cấp tỉnh trở lên.

-      Những học sinh thuộc diện chính sách theo qui định tại điều 64 của Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 23/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/04/2001 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

-      Những học sinh đã có nhiều năm theo học tại trường Hermann Gmeimer.

-      Những học sinh là dân tộc ít người ở các vùng nông thôn, miền núi.

-      Những học sinh đang cư trú cùng gia đình tại địa bàn phường/xã nơi có Trường Hermann Gmeiner.

 

Điều 4  Cơ cấu học bổng:

- Tỷ lệ học sinh được cấp học bổng Hermann Gmeiner tối đa cho mỗi Trường phổ thông Hermann Gmeiner không quá 20% tổng số học sinh của toàn trường. Trong đó, tỷ lệ học sinh được nhận học bổng Hermann Gmeiner thuộc đối tượng 1 là 80% và đối tượng 2 là 20%

- Phân bổ tỷ lệ học bổng cho các bậc học như sau:

   + Tiểu học:                     10% tổng số suất;

  +Trung học cơ sở:                    45% tổng số suất;

  +Trung học phổ thông:    45% tổng số suất.

 

Điều 5. Qui trình xét chọn và đánh giá hàng năm:

a- Tuyển chọn học sinh cấp mới học bổng:

Hàng năm, Trường phổ thông Hermann Gmeiner có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện cấp học bổng, báo cáo với Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT. Khi chuẩn bị kết thúc học kỳ 2 (tháng 4 và đầu tháng 5) các trường cần thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin đại chúng và gửi công văn tới các địa phương, nêu rõ về mục đích, nội dung của học bổng, số suất, tiêu chuẩn lựa chọn, mức học bổng, các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết, nơi nhận và thời hạn nộp hồ sơ ... 

Hồ sơ xin cấp học bổng Hermann Gmeimer gồm:

- Đơn xin cấp học bổng Hermann Gmeiner (theo mẫu đính kèm) do cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc bản thân học sinh viết và ký tên. Trong đơn cần nói rõ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của gia đình, của bản thân và kết quả học tập của học sinh. Đơn phải có xác nhận của trưởng thôn/trưởng ấp/tổ trưởng dân phố; xác nhận của UBND xã/phường nơi đang cư trú và xác nhận của phòng LĐ-TB&XH về hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình (đơn này chỉ sử dụng cho học sinh xin cấp học bổng đối tương 1).

- Bản photo hoặc bản sao các loại giấy tờ liên quan đến tiêu chuẩn quy định tại điều 2 (học bạ, giấy chứng nhận về thành tích học tập, giấy chứng nhận về hoàn cảnh kinh tế, thương binh, liệt sỹ, mồ côi, tàn tật và các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác..)

Toàn bộ hồ sơ nói trên cần gửi về Trường phổ thông Hermann Gmeimer trước ngày 30/6. Trên cơ sở hồ sơ gửi về, Trường có trách nhiệm cử người đi gặp gỡ đối tượng, thẩm tra, xác minh lại hồ sơ để bảo đảm đúng đối tượng được cấp học bổng.

Hội đồng tiến hành họp để xem xét, đánh giá từng hồ sơ.

Kết quả xét chọn được lập theo danh sách (theo mẫu) cùng với bản sao biên bản cuộc họp gửi về Văn phòng Phối hợp Làng trẻ em SOS Việt Nam trước ngày 31/7.

b-Đánh giá để xét cấp tiếp học bổng:

Học bổng Hermann Gmeiner cấp cho từng năm học. Vì vậy, hàng năm khi kết thúc năm học, các trường phổ thông Hermann Gmeiner cần phải xem xét và đánh giá lại đối với từng học sinh đang theo học tại trường mình, trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện và các tiêu chuẩn nêu trên để đề nghị Làng trẻ em SOS Việt Nam cấp tiếp cho năm học tới hoặc chấm dứt việc cấp học bổng. Qui trình đánh giá và xem xét như sau:

-  Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm xem xét, đánh giá từng trường hợp và lập danh sách đề nghị lên hội đồng xét để cấp tiếp học bổng cho năm học tới.

-  Hội đồng tiến hành xem xét, đánh giá từng học sinh. Lập danh sách những học sinh đề nghị cấp học bổng (theo mẫu), cùng với bản sao biên bản cuộc họp gửi về Văn phòng phối hợp Làng trẻ em SOS Việt Nam trước ngày 31/7 hàng năm.

 

Điều 6. Hội đồng xét chọn cấp học bổng Hermann Gmeiner bao gồm:

- Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng trường Hermann Gmeimer;

- Các thành viên gồm: các Phó hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn các khối, Giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh thuộc đối tượng xét chọn (nếu là xét cấp tiếp học bổng) và Giáo vụ làm thư ký hội đồng (tuỳ theo thực tế của từng trường có thể mời thêm đại diện Hội phụ huynh, đại diện Hội khuyến học của tỉnh và quận/huyện…);

- Để giúp cho các trường thực hiện tốt nhiệm vụ, nhà trường có thể mời đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH hoặc Sở GD&ĐT làm Chủ tịch hội đồng; Mời chuyên viên của ngành LĐ-TB&XH và GD&ĐT tham gia trong Hội đồng.

Điều 7. Công nhận và phát học bổng: 

- Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng (tờ trình, danh sách và bản sao biên bản cuộc họp), Văn phòng Phối hợp Làng trẻ em SOS Việt Nam ra quyết định phê duyệt và cấp giấy chứng nhận học bổng Hermann Gmeiner trước ngày 15/8 hàng năm. Văn phòng phối hợp Làng trẻ em SOS Việt Nam cũng có quyền từ chối những trường hợp không đúng tiêu chuẩn.

- Những học sinh có trong quyết định công nhận được cấp học bổng nếu không tham dự học tập tại trường phổ thông Hermann Gmeimer thì sẽ không được nhận học bổng Hermann Gmeimer.

- Học bổng Hermann Gmeiner được trao cho học sinh thành 2 lần: vào lễ khai giảng năm học mới và vào lễ tưởng niệm Tiến sỹ Hermann Gmeiner (26/4) - người sáng lập ra tổ chức Làng trẻ em SOS.

Điều 8. Kinh phí để cấp học bổng:

Toàn bộ kinh phí cho học bổng Hermann Gmeiner được tổ chức Làng trẻ em SOS Việt Nam cấp, các trường cần lập dự trù kinh phí cấp học bổng trong kế hoạch ngân sách hoạt động trên cơ sở Điều 3 và thực tế khả năng của trường. Kinh phí này cần được thể hiện trong dự toán của tháng 4 và tháng 9 hàng năm.

Điều 9.Điều khoản thi hành:

Qui chế này có hiệu lực từ năm học 2008-2009 và thay thế cho Qui chế học bổng Hermann Gmeiner ban hành theo Quyết định số 195/QĐ-SOSVN ngày 10/7/2006 của Làng trẻ em SOS Việt Nam. Học sinh đang được hưởng học bổng SOS sẽ không được xét học bổng Hermann Gmeimer. Học sinh là con của Làng trẻ em SOS không thuộc đối tượng 1 của qui chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh về Văn phòng phối hợp để được xem xét giải quyết./.

                                                                       GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

 


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381