Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

337783
Chi bộ Đảng
ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN V NHIỆM KỲ 2018 -2020  
Đăng ngày: 23/03/2018

 

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và  Hướng dẫn Số:  267 - HD/ĐBLĐTBXH  ngày 06/12/2017 của Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và  Xã hội tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 15g00 ngày 15/3/2018, Chi bộ Trường PT. Hermann đã tiến hành Đại hội chi bộ lần V nhiệm kỳ  2018 – 2020.

 


LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI  
Đăng ngày: 15/12/2017

 


 Niềm vui nối tiếp niềm vui. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chi bộ Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang vui mừng tổ chức Lễ kết nạp cho 03 đảng viên mới : thầy Nguyễn Mạnh Hùng, cô Hà Lệ Huyền và cô Võ Thị Quỳnh Nga nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ là 14 người. Trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu của từng cá nhân và của cả tập thể

 


CHI BỘ ĐẢNG  
Đăng ngày: 27/11/2016

 Hình ảnh và thông tin các đồng chí Đảng viên trường Hermann Gmeiner NT


DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN  
Đăng ngày: 21/11/2016

Click chuột vào để Download


ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2017  
Đăng ngày: 05/12/2015

 

 
Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Khóa XI; theo hướng dẫn 160 – CV/ĐBLĐTBXH của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa; được sự thống nhất của Chi bộ. Chiều ngày 03 tháng 12 năm 2015, Chi bộ Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner Nha Trang long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017.

 


TỔNG KẾT HỘI THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  
Đăng ngày: 18/03/2014

 

Thực hiện Công văn số 1161/SGDĐT-QLKH&CTHSSV ngày 14/9/2013 của Sở GDĐT Khánh Hòa về việc tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị; Công đoàn trường PT.Hermann Gmeiner Nha Trang đã triển khai và tổ chức “Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giữa các tổ CĐ

 


Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  
Đăng ngày: 13/02/2014

 

Được sự thống nhất của Chi bộ, ngày 10 tháng 02 năm 2014, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân. Trường Hermann Gmeiner Nha Trang đã tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh trong toàn thể Cán bộ, Giáo viên và nhân viên của trường.

 


DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NT NHIỆM KỲ III (2013 - 2015)   
Đăng ngày: 05/01/2014

 DANH SÁCH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER NT NHIỆM KỲ III (2013 - 2015)


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 về phong cách QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG  
Đăng ngày: 14/12/2013

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 về phong cách QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG

Thực hiện Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 22/01/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tài liệu học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” phục vụ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt nhân dân ở cơ sở.


KẾ HOẠCH CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  
Đăng ngày: 09/11/2013

 KẾ HOẠCH CUỘC THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số:  1161 /SGDĐT-QLKH&CTHSSV của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa ; và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Công đoàn trường PT.Hermann Gmeiner Nha Trang hướng dẫn các tổ CĐ tổ chức và tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Hội thi) như sau:

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381