Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

337760
Chuyên mục: Dành cho học sinh  
Ngày đưa tin: 24/09/2017    

DANH SÁCH NIÊM YẾT KỲ THI NGHỀ KHÓA 28/09 VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI

 DANH SÁCH NIÊM YẾT  KỲ THI NGHỀ KHÓA 28/09 userfiles/file/cong%20van/Hermann-C2-C3.xls

SƠ ĐỒ PHÒNG THI LÊ QUÝ ĐÔN  userfiles/file/cong%20van/6-So%20do%20phong%20thi-Le%20Quy%20Don.doc

SƠ ĐỒ PHÒNG THI 52 LÊ THÀNH PHƯƠNG userfiles/file/cong%20van/6-So%20do%20phong%20thi-Trung%20Tam.xls

HIỆU LỆNH TRỐNG userfiles/file/cong%20van/7-Hieu%20lenh%20trong.doc

LỊCH THI LÝ THUYẾT userfiles/file/cong%20van/8-Lich%20thi%20ly%20thuyet.xls

LỊCH THI THỰC HÀNH CẤP 2 userfiles/file/cong%20van/9-Lich%20thi%20thuc%20hanh%20-%20cap%202.xls

LỊCH THI THỰC HÀNH CẤP 3 userfiles/file/cong%20van/10-Lich%20thi%20thuc%20hanh%20-%20cap%203.xls

CÔNG VĂN LỊCH THI NGHỀ SỞ GD VÀ ĐT userfiles/file/cong%20van/0-CV%201894%20l%E1%BB%8Bch%20thi%20NPT%20T9%202017.pdf


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381